top of page
'Apocalypse is embedded in me because of Hong Kong politics, that I grew up always with political deadlines, or deadline upon deadline. For me, “the end” is a
prolonged process of uncertainty that we are forever trapped in. The metaphor of paradigm shift
has become a permanent state of temporary. In this borrowed time, at this borrowed place, I see
our existence torn among the forces of colonialism, de-colonialism and neo-colonialism.'

Conversation between
Raimundas Malašauskas and Mel Chan
For exhibition BETTER AS A CHORUS, MA Artistic Research, KABK, Den Haag, The Netherlands
May 2019
Click here to view the full article.

'Op die manier bestrijden zowel Chan als Yang bovendien de geestelijke leegte die dreigt in de
toe-eigening van Aziatische (en andere) traditionele denkwijzen als verdienmodel. Ze vinden
beide een persoonlijke balans, die misschien wankel is, maar wel een krachtige inhoud biedt.'

Bertus Pieters
Een wankele maar krachtige balans in Villa La Repubblica
June 2021
Click here to view the full article.

Chans werk laat zien hoe we omgaan met 'werelden' die tot een einde dreigen te komen: terwijl we weten dat we dingen moeten veranderen, doen we er alles aan ons vooral comfortabel te blijven voelen.
'By mourning we can shed light in the darkness; we can put courage in fear, and hope in despair.' 

Exhibition Publication
White Chrysanthemum and Prince Edward
May 2021
Click here to view the full article.

Jorik Amit Galama
Metropolis M
No. 4-2019 Aug/Sept
Click here to view the full article.

De vijf roze atoomexplosies van Mel Chan geven weer waar het hier om gaat. De waarheid van een atoomexplosie is, bekeken door een roze bril, prachtig zoet, maar wreed. We weten dat de werkelijkheid anders is, maar we kiezen een rol die we willen spelen. Zelfgekozen ‘nep’. Wat een fijne confronterende tentoonstelling is dit!

Review by Dutch art blog
Blikvangen.nl about group exhibition
Post Slack at Roodkapje Rotterdam. 
June 2013
Click here to view the full article (in Dutch).

bottom of page